Академия Градът

 

 

Проект „Академия ГРАДЪТ” е платформа за комуникация между поколенията професионалисти, създаващи съвременните градове и сгради по света и у нас. Целта на проекта е да улесни взаимодействието между младите българи, обучаващи се и реализиращи се в България и различни точки на света, и водещите професионалисти -  компании,  лидери в съответната област на индустрията, архитекти, строители, инженери, инвеститори – номинирани и наградени с проекти в Националния конкурс „Сграда на годината” (2002-2014), както и други авторитетни конкурси.
 
Стартирал успешно през 2014 г., след задълбочени анализи и дискусии с партньорите, менторите и участниците в първото издание, проектът се трансформира в международен конкурс The City Academy Awards 2015, под патронажа на Президента на Република България. В него ще бъдат отличени нереализирани проекти в различни категории, изработени от млади професионалисти (родени след 1985 г.), студенти по архитектура и технически науки.
 
 
Целеви групи
 
     1. Млади архитекти и инженери на възраст до 30 г.
     2. Български студенти по архитектура и технически науки, представители на водещи университети в България и чужбина
 
 
С цел популяризирането на конкурса и връзка с потенциалните участници, ще се осъществи активна комуникация със следните учебни заведения:
 
България – УАСГ, ВСУ „Любен Каравелов”, ВСУ „Черноризец Храбър”, „Нов български университет”, ВТУ „Тодор Каблешков”, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” и Лесотехнически университет - София
 
Великобритания - Architectural Association - London, University College London, University of Bath, University of Cambridge, Manchester School of Architecture, University of Edinburgh, The Glasgow School of Art, Bartlett, University College
 
Дания - Aarhus School of Architecture, University College of Northern Denmark, The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture, The Copenhagen School of Design and Technology
 
Германия - Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Technische Universität München, Akademie der Bildenden Künste München, Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
 
Австрия - Технически университет – Виена, Akademie der Bildenden Künste Wien
 
Други - Southern California Institute of Architecture – САЩ, Massachusetts Institute of Technology – САЩ, Technical University Delft – Нидерландия, ETH Zurich, DARCH – Швейцария, Institute for Advanced Architecture of Catalonia, IaaC – Испания, Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts – Франция, The Gerrit Rietveld Academie – Нидерландия, Ecole Nationale des Ponts et Cheussees – Париж, Франция, Politecnico di Milano – Италия
 
Повече информация за конкурса очаквайте скоро на www.thecityacademyawards.bg.

Със съдействието на:

Партньори: